TH EN

ธนาคารทิสโก้แจ้งงดให้บริการชั่วคราว

เพื่อพัฒนาระบบและเพิ่มประสิทธิภาพด้านบริการ ธนาคารจะปรับปรุงระบบให้บริการ ตามช่วงเวลาดังนี้ 

วันที่ 17 ต.ค. เวลา 23.00 น. - วันที่ 18 ต.ค. เวลา 05.00 น.

  และ

วันที่ 22 ต.ค. เวลา 21.00 น. - วันที่ 23 ต.ค. เวลา 09.30 น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • ATM / บัตรเดบิตทิสโก้
  • TISCO Mobile Banking

วันที่ 22 ต.ค.  เวลา 21.00 น. -  23.00 น. 

  และ

วันที่ 23 ต.ค. เวลา 08.00 น. -  09.30 น.

ธนาคารงดให้บริการ

  • TISCO eStatement

หากลูกค้าต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม ติดต่อได้ที่ ศูนย์บริการลูกค้า

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้  

© สงวนลิขสิทธิ์ 2561 ธนาคารทิสโก้ จำกัด มหาชน